Spolek Kulínek Spolek Kulínek sdružuje rodiče a přátele lidí s mentálním postižením a jeho cílem je pomoc těmto lidem zapojit se do většinové společnosti.

Pomáhají nám Skauti

8.4.2024

Skautský oddíl Vlčí Důl a občané Zlonína při vánoční akci v prosinci 2023 vybrali příspěvky pro náš spolek v rekordní výši 7 238,- Kč. Vážíme si vaší podpory a děkujeme všem občanům Zlonína a skautům. :)

16.1.2023

Skautský oddíl Vlčí Důl a občané Zlonína při vánoční akci v prosinci 2022 vybrali příspěvky pro náš spolek v rekordní výši 4 979,- Kč. Vážíme si vaší podpory a děkujeme všem občanům Zlonína a skautům. :)

25.12.2022

Skautský oddíl Amazonek a roverský kmen Fénix ze střediska Willi Líbeznice při vánoční akci v Líbeznicích vybral příspěvky pro náš spolek v celkové výši 2 107,- Kč. Děkujeme občanům Líbeznic a skautům. :)

23.12.2022

Skautský oddíl Amazonek ze střediska Willi Líbeznice při vánoční akci v Bašti vybral příspěvky pro náš spolek v celkové výši 2 881,- Kč. Děkujeme občanům Baště a skautům. :)

23-24.12.2022

Skauti budou opět předávat na Štědrý den Betlémské světlo a zároveň umožní zájemcům přispět na činnost našeho spolku.

Takto nás podpoří skauti ze střediska Willi Líbeznice. Ve Zloníně to bude již tradičně oddíl Vlčí Důl ze Zlonína a v Bašti a v Líbeznicích to bude oddíl Amazonek a roverský kmen Fénix.

Velmi si toho vážíme a děkujeme. :)

24.1.2022

Skautský oddíl Vlčí Důl a občané ze Zlonína nás opět podpořili. Tentokrát vybrali pro náš spolek při předávání betlémského světla v prosinci 2021 příspěvky v celkové výši 3 523,- Kč. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme. :)

24.12.2021

Opět nás podpoří skauti z Vlčího Dolu. Přijďte si pro Betlémské světlo do jejich klubovny ve Zloníně. Můžete zde zároveň podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům z Vlčího dolu Zlonín i všem co nás podporují.

23.1.2021

Skautský oddíl Vlčí Důl ze Zlonína nás opět podpořil. Tentokrát vybral pro náš spolek při předávání betlémského světla v prosinci 2020 příspěvky v celkové výši 4 010,- Kč. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme. :)

24.12.2020

Opět nás podporují skauti za Zlonína. Přijďte si pro Betlémské světlo do Zlonína. Můžete zde zároveň podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům z Vlčího dolu Zlonín i všem co nás podporují.

27.1.2020 

Dnes jsme převzali od skautského oddílu Amazonky ze střediska Willi Líbeznice, z.s. finanční dar ze sbírky probíhající 23.12.2019 v Bašti a 24.12.2019 v Líbeznicích. Celkem nám skauti, občané Baště a Líbeznic přispěli částkou 8 410,- Kč.

Všem vám moc děkujeme. :)

24.12.2019

Skautky z oddílu Amazonek předávají Betlémské světlo v Líbeznicích 24.12.2019 od 14 do 16 hod. A také skauti z Vlčího Dolu Zlonín od 9 do 12 hod. ve Zloníně. Zde všude můžete podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům i všem co nás podporují.

Skauti z Vlčího Dolu Zlonín nám předali výtěžek na podporu našeho spolku ve výši 2150,- Kč.

Mnohokrát děkujeme skautům i všem kteří přispěli. :)

IMG-20191224-WA0000.jpg

23.12.2019

Skautky z oddílu Amazonek předávají Betlémské světlo v Bašti na návsi 23.12.2019 a v Líbeznicích 24.12.2019. Zde všude můžete podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům i všem co nás podporují.

1.12.2019

Na vánočních trzích ve Zloníně nás opět podpořili skauti z oddílu Vlčí Důl ze Zlonína. Nabízeli naše výrobky a vybírali příspěvky pro náš spolek. Celkem prodali výrobky za 1060,- Kč. Děkujeme :)

Děkujeme všem, kteří nás na těchto akcích podpořili. :)

Skauti Vlčí důl

 

V roce 2018 jsme navázali spolupráci se skauty.

24.12.2018

Skauti předávají na Štědrý den Betlémské světlo a zároveň umožnili zájemců přispět na činnost našeho spolku. Podpořili nás skauti ze střediska Willi Líbeznice. V Bašti a v Líbeznicích to byl oddíl Amazonek a ve Zloníně to byl oddíl Vlčí Důl ze Zlonína. Velmi si toho vážíme a děkujeme. :)

Amazonky

Vlčí Důl Zlonín