Spolek Kulínek Spolek Kulínek sdružuje rodiče a přátele lidí s mentálním postižením a jeho cílem je pomoc těmto lidem zapojit se do většinové společnosti.

Pomáhají nám Skauti

23.1.2021

Skautský oddíl Vlčí Důl ze Zlonína nás opět podpořil. Tentokrát vybral pro náš spolek při předávání betlémského světla v prosinci 2020 příspěvky v celkové výši 4 010,- Kč. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme. :)

24.12.2020

Opět nás podporují skauti za Zlonína. Přijďte si pro Betlémské světlo do Zlonína. Můžete zde zároveň podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům z Vlčího dolu Zlonín i všem co nás podporují.

27.1.2020 

Dnes jsme převzali od skautského oddílu Amazonky ze střediska Willi Líbeznice, z.s. finanční dar ze sbírky probíhající 23.12.2019 v Bašti a 24.12.2019 v Líbeznicích. Celkem nám skauti, občané Baště a Líbeznic přispěli částkou 8 410,- Kč.

Všem vám moc děkujeme. :)

24.12.2019

Skautky z oddílu Amazonek předávají Betlémské světlo v Líbeznicích 24.12.2019 od 14 do 16 hod. A také skauti z Vlčího Dolu Zlonín od 9 do 12 hod. ve Zloníně. Zde všude můžete podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům i všem co nás podporují.

Skauti z Vlčího Dolu Zlonín nám předali výtěžek na podporu našeho spolku ve výši 2150,- Kč.

Mnohokrát děkujeme skautům i všem kteří přispěli. :)

IMG-20191224-WA0000.jpg

23.12.2019

Skautky z oddílu Amazonek předávají Betlémské světlo v Bašti na návsi 23.12.2019 a v Líbeznicích 24.12.2019. Zde všude můžete podpořit Spolek Kulínek a odnést si drobný dárek. Děkujeme skautům i všem co nás podporují.

1.12.2019

Na vánočních trzích ve Zloníně nás opět podpořili skauti z oddílu Vlčí Důl ze Zlonína. Nabízeli naše výrobky a vybírali příspěvky pro náš spolek. Celkem prodali výrobky za 1060,- Kč. Děkujeme :)

Děkujeme všem, kteří nás na těchto akcích podpořili. :)

Skauti Vlčí důl

 

V roce 2018 jsme navázali spolupráci se skauty.

24.12.2018

Skauti předávají na Štědrý den Betlémské světlo a zároveň umožnili zájemců přispět na činnost našeho spolku. Podpořili nás skauti ze střediska Willi Líbeznice. V Bašti a v Líbeznicích to byl oddíl Amazonek a ve Zloníně to byl oddíl Vlčí Důl ze Zlonína. Velmi si toho vážíme a děkujeme. :)

Amazonky

Vlčí Důl Zlonín