Spolek Kulínek Spolek Kulínek sdružuje rodiče a přátele lidí s mentálním postižením a jeho cílem je pomoc těmto lidem zapojit se do většinové společnosti.

Děkujeme

V naší práci nám pomáhá řada dobrovolníků a přátel svojí nezištnou pomocí, která je pro nás velice důležitá a potřebná.
Všem Vám DĚKUJEME :-)

V roce 2022 nás podpořili.

Děkujeme také Obci Bašť jak za propagaci spolku.

Podpořili nás: Divadlo Palace, Divadlo Studio DVA, Divadlo V Dlouhé, Divadlo U Hasičů

Speciální mateřská škola ve Štíbrově ul.

Děkujeme za dar od MAS Nad Prahou o.p.s.

Jsme také velmi vděčni za podporu skautů z oddílu Vlčí důl Zlonín a střediska Willi Líbeznice, kteří nás již čtvrtým rokem podporují. Prodávají naše výrobky a také vybírají pro nás příspěvky. 

Dále nás podporují rodina Kočích, a Moudrých.

Jsme také vděčni za odbornou bezplatnou pomoc:

Ing. R. Blažejovi - za grafické práce a tisk

Paní Š. Melkové - za účetní služby

Děkujeme :-)

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete náš spolek jakkoli podpořit.
Zvolíte-li podporu formou finančního daru, vystavíme Vám darovací smlouvu.
Číslo účtu je: 24 00 822 731/2010 /Fio banka/

Děkujeme :-)