Spolek Kulínek Spolek Kulínek sdružuje rodiče a přátele lidí s mentálním postižením a jeho cílem je pomoc těmto lidem zapojit se do většinové společnosti.

Cíle spolku

• překonávání komunikačních bariér mezi mentálně postiženými lidmi a většinovou společností

• organizace společných cest za kulturou, návštěva divadel, tanec apod.

• organizace terapeutických výtvarných dílen

• hledání pracovních příležitostí pro lidi s mentálním postižením

• poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství při hledání pracovního uplatnění

• pomoc a poradenství potenciálním zaměstnavatelům

• aktivní vytváření pracovních míst s ohledem na možnosti lidí s postižením

• zapojení lidí s postižením při pomoci seniorům a potřebným