Spolek Kulínek Spolek Kulínek sdružuje rodiče a přátele lidí s mentálním postižením a jeho cílem je pomoc těmto lidem zapojit se do většinové společnosti.

Připravujeme

Tady vždy zveme na další kulturní akci. Protože máme karanténu a nám všem se stýskalo, tak jsme se začali scházet na Skypu. Moc si to užíváme. Jsme tam alespoň chvíli spolu a užijeme si legraci.

Scházíme se každý čtvrtek. :)

kulínci na Skypu 2.jpg

 

Keramika i divadla jsou zatím pozastaveny z důvodu karantény.

Připravujeme pro vás pravidelné setkávání, kde budeme pracovat s keramikou. Termíny jsou každých 14 dnů ve čtvrtek od 16.00 hod. Dílny začnou na podzim budou probíhat v areálu Speciální mateřské školky ve Štíbrově ulici 1691/20. Můžete se už přihlásit. :) Keramická dílna s Kulínkem

 

 Divadelní představení

Scházíme se vždy 30min. před začátkem představení u pokladen divadla.    

 

 

 

Těšíme se na Vás. :)